Tulsi Vivah Mangalashtak Lyrics In Marathi

[PDF Download] तुलसी विवाह मंगलाष्टक मराठी । Tulsi Vivah (Lagna) Mangalashtak Lyrics In Marathi

Tulsi Vivah Mangalashtak Lyrics In Marathi म्हणजे तुलसी विवाह मंगलाष्टक मराठी मध्ये इथे मी तुम्हाला उपलब्ध करून देत आहे. तुलसी विवाह मंगलाष्टक मराठी | Tulsi Vivah (Lagna) Mangalashtak Lyrics In Marathi ॥ तुलसी विवाह मंगलाष्टक ॥ स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धितं ।बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं थेऊरं ।लेण्याद्रि गिरिजात्मकं सुरवरं विघ्नेहरं ओझरं ।ग्रामो रांजणसंस्थितं गणपती …

[PDF Download] तुलसी विवाह मंगलाष्टक मराठी । Tulsi Vivah (Lagna) Mangalashtak Lyrics In Marathi Read More »