Browsing: Essay Writing

आजच्या या लेखात आपण Corruption म्हणजे भ्रष्टाचार (Bhrashtachar) या विषयावर एक निबंध बघू.  भ्रष्टाचार (Bhrashtachar) या विषयावर लिहिलेले हे मराठी…

Read More

आजच्या या लेखात आपण मी आरसा बोलतोय आत्मकथन, आरशाचे आत्मवृत्त, Autobiography Of Mirror In Marathi या विषयावर एक निबंध बघू. …

Read More

Mobile Shap Ki Vardan Nibandh In Marathi म्हणजे भ्रमणध्वनी शाप की वरदान या विषयावर वैचारिक लेखन किंवा मोबाईल शाप की…

Read More

शिक्षण हे संख्यात्मक असावे की गुणात्मक? आज शिक्षणामुळे आपल्या सर्वाच्या प्रगतीचा पाया रचला गेला आहे.आज शिक्षणामुळे आपण चांगल्या मोठया कंपनीत…

Read More

प्रकृतीची एक वेगळीच पदधत असते. आपल्याला एखादी शिकवण देण्याचा तसेच आपल्याला एखादा धडा शिकविण्याचा. सर्वसाधारणपणे आपण आपल्या आयुष्यात आधी काहीतरी…

Read More