Home » Jobs & Education » Marathi Alphabet

Marathi Alphabet

14 Khadi In Marathi

चौदाखडी मराठी मध्ये | 14 Khadi In Marathi | चौदाखडी मुळाक्षरे

या लेखात मी आपल्याला चौदाखडी मराठी मध्ये (14 Khadi In Marathi) या विषयावर संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देत आहे. चौदाखडी मराठी मध्ये | 14 Khadi In Marathi | चौदाखडी मुळाक्षरे महाराष्ट विद्या प्राधिकरण मंडळाने इयत्ता पहिलीपासुनच्या शिकवल्या जात असलेल्या वर्णमालेच्या अभ्यासक्रमामध्ये काही आमुलाग्र बदल बदल घडवून आणले आहेत. ज्यामुळे आता मराठीतील बाराखडी बारा अक्षरांची राहिलेली …

चौदाखडी मराठी मध्ये | 14 Khadi In Marathi | चौदाखडी मुळाक्षरे Read More »

marathi barakhadi mulakshare

मराठी बाराखडी : स्वर, व्यंजन | Marathi Barakhadi | Marathi Alphabet | मराठी मुळाक्षरे | 12 Khadi in Marathi

या लेखात मी आपल्याला मराठी बाराखडी (12 Khadi In Marathi) या विषयावर संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देत आहे. मराठी बाराखडी | Marathi Barakhadi | Marathi Alphabet | मराठी मुळाक्षरे | 12 Khadi in Marathi जेव्हा आपण मराठी भाषेत लिखाण करावयास घेतो तेव्हा त्यासाठी आपण देवनागरी ह्या लिपीचा वापर करत असतो. जिला आपण बाराखडी असे म्हणत असतो. …

मराठी बाराखडी : स्वर, व्यंजन | Marathi Barakhadi | Marathi Alphabet | मराठी मुळाक्षरे | 12 Khadi in Marathi Read More »