Hanuman Chalisa In Marathi

॥ दोहा ॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार ।बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥ ॥ चौपाई ॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥०१॥ राम दूत अतुलित बल धामा ।अंजनी-पुत्र पवनसुत …

Hanuman Chalisa In Marathi Read More »