Home » Quotes & Wishes » Quotes » 20 Good Morning Images With Inspirational Quotes In Marathi

20 Good Morning Images With Inspirational Quotes In Marathi

येथे मी तुम्हाला Good Morning Images With Inspirational Quotes मराठी मध्ये उपलब्ध करून देत आहे.

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

शहाणा माणूस प्रत्येकवेळी एकांतात दिसतो आणि कमजोर व्यक्ती नेहमी घोळक्यात दिसतो…

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

एक छोटी सुरुवात आपल्याला एका मोठया यशाकडे घेऊन जात असते….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

ज्या गोष्टी तुम्ही सहन करू शकत नाही, त्या इतरांसोबत करू नका….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

खरा विजेता कधीच वेगळी गोष्ट करीत नाही,
पण प्रत्येक गोष्ट तो वेगळ्या पद्धतीने करत असतो…

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

आपल्या नियतीचे मालक बना परंतु परिस्थितीचे गुलाम होवू नका….. 

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

रस्ता सापडत नसेल तर…स्वत:चा रस्ता स्वत:च तयार करा.

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

हार पत्करण माझ ध्येय नाही कारण मी बनलोय जिंकण्यासाठी….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही, भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत…..

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात….एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं आणि दुसरी भेटलेली माणसं.

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते….जेव्हा सर्वजन तुमच्या हरण्याची वाट पाहत असतात….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

खंबीरपणे उभे रहा जग तुमचे काही बिघडवू शकत नाही….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच,

कौतुक प्रेरणा देते,

तर टीका सुधारण्याची संधी...

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

उठा आणि संघर्ष करा…..

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

दुनिया आपल्याला तो पर्यंत हरवू शकत नाही जोपर्यंत आपण हरण्याचा विचार करत नाही….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

परिश्रम हा जीवनाचा सफलते चा रहस्य आहे….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

मानवाचा दानव होणे ही त्याची हार,

मानवाचा महामानव होणे,

हा त्याचा चमत्कार आणि मानवाचा माणूस होणे हे त्याचे यश आहे….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगती वर जळते त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका,

कारण ती व्यक्ती स्वतापेक्षा तुम्हाला उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते.

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

मन ओळखणाऱ्यांपेक्षा मन जपणारी माणस हवीत कारण,

ओळख ही क्षणभरासाठी असते तर जपवणूक आयुष्यभरासाठी….

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

ज्ञानी मनुष्य हा विश्वा विश्व चा स्वर्ग बनवू शकतो…

Good Morning images with inspirational quotes in Marathi

जेव्हा सगळंच संपून गेलंय असं आपल्याला वाटतं,

तीच खरी वेळ असते नवीन काहीतरी सुरु होण्याची….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *