Home » Jobs & Education » Letter Writing » Love Letter In Marathi | Love Letters In Marathi | लव (लव्ह) लेटर मराठी मध्ये | प्रेम पत्र

Love Letter In Marathi | Love Letters In Marathi | लव (लव्ह) लेटर मराठी मध्ये | प्रेम पत्र

Love Letter In Marathi म्हणजे प्रेम पत्र मराठीमध्ये मी येथे तुमहाला उपलब्ध करून देत आहे. तुम्ही या Love Letters चा आधार घेऊन तुमच्या नुसार Changes करून लिहू शकता. येथे मी तुम्हला सर्व प्रकारचे लव्ह लेटर चे Example दिले आहे. जसे कि, anniversary letter for husband, first time propose love letter, love letter for crush, love letter for boyfriend/girlfriend, love letter for husband/Wife, breakup love letter इत्यादी.

Love Letter Format In Marathi | मराठी लव लेटर राइटिंग | लव लेटर इन मराठी

प्रिय (नाव),

(—————————————————————————————————————————————————————————————-

मायना —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-)

तुझाच प्रियकर/तुझीच प्रेयसी

(नाव)

Love Letter Example In Marathi | प्रेम पत्र

प्रेम पत्र, ज्याला आपण इंग्रजीत Love Letter देखील म्हणतो, आजच्या काळात बरेच लोक असा गैरविश्वास करतात की प्रेम पत्राची वेळ निघून गेली आहे, परंतु जर त्याचा योग्य विश्वास ठेवला गेला तर हे पूर्णपणे चुकीचे आहे कारण आजही लोक प्रेम पत्रांद्वारेच प्रेम व्यक्त करतात आणि त्यांचे प्रेम मिळविण्यात ते यशस्वीही होतात.

Love Letter For Boyfriend In Marathi | Love Letter For Girlfriend In Marathi

प्रिय (नाव),

माझा जीव, माझे जीवन, मी कुठून सुरुवात करु हे माहित नाही, परंतु काय करू, मला माझ्या मनापासून आणि प्रेमाने सांगितल्याशिवाय मी जगू शकत नाही. मी तुला पाहिले तेव्हापासून मला एक गोष्ट सांगायची आहे. मला तुझ्याबद्दल प्रेमाची भावना निर्माण झाली आहे.

माझे प्रत्येक स्वप्न तूच आहेस आणि आज मी तुला सांगू इच्छितो की माझ्या मनात काय आहे. कधीकधी आयुष्यात असे घडते की आपण पाहत असलेली प्रत्येक स्वप्न, आपण विचार केलेली प्रत्येक इच्छा पूर्ण होऊ शकत नाही. 

परंतु स्वप्न पूर्ण न होण्याच्या भीतीने आपण स्वप्न पाहणे थांबवू शकत नाही, नाही का? एक स्वप्न आणि इच्छा मानवी जगण्याचे कारण असतात. ज्याच्या आधारावर मनुष्य जगतो. जर कोणाच्याही आयुष्यात स्वप्न पडत नसेल तर असे आयुष्य जगणे किती वाईट आहे.

जर स्वप्न पूर्ण झाले नसेल तर ती नशिबाची बाब आहे. पण एखाद्याला न मिळवण्याची  इच्छा पूर्ण होत नाही हे तर आपल्या प्रेमा अभावी होत असेल ना नाही का?. 

आपण आपल्या प्रेमाचे आणि आपल्या एक होण्याचे पाहिलेले स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल. कोणीही आपल्याला रोखू शकत नाही. मी तुझ्यावर कळत नकळत खूप प्रेम करतो/करते.

मला माहित नाही की आपल्या प्रेमाचे हे स्वप्न कधी पूर्ण होईल आणि आपली इच्छा कधी पूर्ण होईल. पण एक दिवस नक्कीच येईल. कारण मी ऐकले आहे की जर प्रेम सत्य असेल तर संपूर्ण जग आपल्या प्रेमास ओळख देण्यास आपले समर्थन करते. 

जर प्रेम खरे असेल तर संपूर्ण जगाने प्रेमापुढे झुकले पाहिजे. पण आपल्यामुळे आपल्या पालकांची मन नाही वाकली पाहिजे असे मला वाटते. तर आपण आपल्या प्रेमासाठी प्रतीक्षा करू या, माझ्या प्रेमावर विश्वास ठेव. आपण कधीही दु:खी होणार नाही, अशी वेळ येईल जेव्हा प्रत्येकजण आपल्या अंत:करणातील गोष्टी समजेल आणि प्रेमास संमती मिळेल.

तुझाच प्रियकर/तुझीच प्रेयसी

First Time Propose Love Letter In Marathi | Love Letter For Crush In Marathi | Romantic Love Letter In Marathi | प्रपोज लव लेटर मराठी

प्रिय,

तू कसा/कशी आहेस, मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो/इच्छिते. जेव्हा जेव्हा मी तुला पाहतो/पाहते, तेव्हा मला माहित नाही की माझ्यासोबत आज काय घडत आहे, आज मी तुला पुन्हा पाहिले आणि आज परत ते घडले! 

मला माहित नाही, मला काहीच समजत नाही, आणि माझे मन कोठेही लागत नाही, जोपर्यंत मी तुला एकदा बघत नाही. दिवसभर मी तुझ्याबद्दल विचार करतो/करते, माझे मन काम करण्यातही लागत नाही. मी तुला पहिल्यांदा पाहिले तेव्हापासून मला तु आवडू लागली आहे. 

फक्त सांगू शकलो नाही. तुला एक खरी गोष्ट सांगू, मी काही दिवसांपासून वेडा झालो आहे, जिकडे बघितले तिकडे तूच तू दिसत आहेस, मी तुला विसरू शकत नाही, जर तुला कळले असते तर किती छान झाले असते की तुझ्याविना माझे जीवन व्यर्थ आहे.

काय करू मी असले जीवन जगून ज्यात तू नाहीस असले जीवन जगण्यापेक्षा मला मरण जमेल. पण मी काय करू मला मरायचे नाही तर मला तुझ्यासोबत जगायचे आहे.

हृदय ना माझे आटोक्यात राहिले,
स्वतःशीच अनोळखी झाले,
काय माहित कधी तुझे झाले,
मी फक्त विचार करत राहिलो/राहिले,
अन् तुझ्यासोबत मला प्रेम झाले
.

तू जोपर्यंत मला हो नाही म्हणणार तोपर्यंत मी तुझी वाट पाहीन. मग मला पुढच्या जन्माची का वाट बघणं होईना. आता मी तुझ्याशिवाय दुसऱ्या कुणाबद्दल ही असा विचार नाही करणार. जर माझ्यात हिंमत असती तर माझ्या मनाचे हाल तुला केव्हाच सांगितले असते की, माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे.

तुझ्या उत्तराची वाट पाहतोय………….मला नक्की कळव.

तुझाच प्रियकर/तुझीच प्रेयसी

Emotional Love Letter In Marathi | Emotional Marathi Love Letter To Girlfriend

Dear Love,

मी नेहमीच तुला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करतो/करते, परंतु मला असे वाटत नाही की मी तुझ्यासमोर येताच तुला सांगू शकेन. मला मनापासून दु:ख होत आहे हे सांगायला की, तू माझी जीवनसाथी व्हावे अशी माझी इच्छा आहे.

हे वाचून तुला कदाचित विचित्र वाटेल. मला प्रत्येक वेळी म्हणणे देखील विचित्र वाटते आणि मी थांबतो/थांबते की, माझ्या मित्राला/मैत्रिणीला कसे प्रपोज करावे? पण माझे वचन आहे की मी तुला नेहमीच सुखी ठेवेन. पण आज मी खूप धैर्याने लिहीत आहे.

तू बोलतेस/बोलतोस त्या सर्व गोष्टी मला आवडतात. तू जे काही बडबड करशील ते मला तुझ्याकडून ऐकायला आवडेल. आता तुझे गाल रागाने कसे लाल होत आहेत ते पाहण्यासारखे असतील. ते देखील गोंडस दिसत आहेत.

खरोखर, तुझे प्रत्येक कृत्य सुंदर आहे. एकदा का तू माझा प्रस्ताव मान्य केल्यास तू आयुष्यभर आनंदी राहशील, हे माझे वचन आहे. ऐक, पहिल्यांदाच मी थरथर कांपत आहे – “मी तुझ्यावर प्रेम करतो. I Love You so Much Dear.”

मी तुझ्यावर खूप खूप खूप प्रेम करतो – ( नाव)

love letter for husband in Marathi | love letter to wife in marathi

प्रिय नवरा/पत्नी,

लग्नानंतर आज मी तुला प्रथमच पत्र लिहित आहे. आपले लग्न होऊन बरेच वर्ष झाले आहे, परंतु असे दिसते की ते फक्त कालच झाले आहे. जेव्हा आपल्या लग्नाची मिरवणूक माझ्या घरी आली तेव्हा मी त्यावेळी तुझ्या चेहर्‍यावरील आनंद कधीच विसरू शकत नाही. मला माहित आहे की काळाच्या ओघात आपण एकमेकांसाठी इतका वेळ देऊ शकत नाहीयेत, पण माझं तुझ्यावरचं प्रेम अजूनही तितकंच आहे.

आपण घरकाम आणि मुलांबरोबरच आपल्या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या. यासाठी तुझे जे काही कौतुक केले जाईल ते कमी आहे. पती/पत्नी म्हणून तुझी ओळख करुन दिल्याबद्दल मी देवाचे अनेकदा आभार मानले आहे. माझे नशीब आहे की मला तुझ्यासारखा नवरा/बायको मिळाला/मिळाली. मला हे असेच तुझ्याबरोबर रहावेसे वाटते. ईश्वराला माझी एकच विनंती आहे की तू नेहमी आनंदी राहा आणि असेच हसत राहा.

Your One And Only Husband/wife

anniversary letter for husband in marathi

प्रिय पति,

ज्या दिवशी आपले लग्न झाले ते माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवस होते. मला त्या दिवशी फक्त नवरा मिळाला नव्हता तर माझ्या आयुष्यासाठी एक चांगला मित्रही मिळाला आहे. हे खरं आहे की सुरुवातीस मी तुझ्याबद्दल थोडीसा संशयी होते, परंतु तू मला इतके प्रेम आणि काळजी दिली की मी तुझ्या प्रेमात पडले. माझ्या प्रत्येक निर्णयामध्ये तू माझे समर्थन केले आणि मला पुढे जाण्याचे धैर्य दिले ज्याबद्दल मी तुझी आभारी आहे.

मी कधीही कल्पना करू शकत नाही असे सर्व तू केलेस. आज मी स्वत:ला जगातील सर्वात भाग्यवान व्यक्ती मानते, कारण तू मला जीवनसाथी म्हणून भेटलास. मी तुला दररोज झोपलेला पाहते, कारण झोपताना तुझ्या चेहऱ्यावर शांतता आणि निर्दोषपणा पाहायला मला आवडते. मला प्रत्येक क्षण तुझ्याबरोबर रहायला आवडते. मी तुझ्याशिवाय काहीही करण्याचा विचार करू शकत नाही. ईश्वराला माझी एकच प्रार्थना आहे की तुझे प्रेम सदैव असेच राहिले पाहिजे.

तुझ्याबरोबर नाचणे, गाणी गाणे, पॉपकॉर्न खाणे आणि घरी टीव्ही पाहणे हे सर्व माझ्या हृदयाच्या अगदी जवळ आहे. आजही जेव्हा तू माझ्याकडे प्रेमाने पाहतोस तेव्हा शरीर रोमांचकारी होऊ लागते. जे पाच वर्षे अगोदरच्या भावना असल्यासारखे वाटते. असं वाटत नाही की आपण बरीच वर्षे एकत्र घालवली आहेत. मी तुला प्रत्येक जन्मात एक पत्नी म्हणून मिळावे अशी इच्छा आहे, कारण आपल्या प्रेमासाठी एक जन्म पुरेसा नाही.

Wish You Happy Anniversary Love Of My Life

तुझीच (तुझे नाव)

Sad Love Letter Marathi | Bewafa Love Letter Marathi | Breakup Love Letter Marathi | Miss You Love Letter Marathi | ब्रेकअप लव लेटर मराठी

प्रिय सखी,

जेव्हा आपण आनंद आणि दु:खाने एकत्रितपणे बरेच मार्ग प्रवास करतो तेव्हा आपण कायमचेच जोडलेले राहतो – जरी आपण वेगळे झालो तरी…..यामुळेच साथ सोडणे आणखी कठीण होते.

कधीकधी एखाद्या व्यक्तीला इतके रडावे लागते की त्याच्या हृदयात हसण्यासाठी जागाच नसते.

तुला ते माहित आहे काय? आपण जुन्या दिवसांचा विचार करतो. प्रथम ते आपल्याला आनंदित करते, परंतु नंतर आपण अश्रूंनी भरलेले होऊन जातो.

जेव्हा मी जन्माला आलो तेव्हा मला ते पहायला डोळे मिळाले आणि मला मनापासून प्रेम वाटले, परंतु कोणीही मला सांगितले नाही की मला डोळ्यांनी रडावे आणि मनाने दु:ख करावे.

अशा क्षणी, मी आश्चर्य करतो की आता गेलो तर तुला माझी आठवणही येईल का?

प्रेम हे संपल्यावर काय होईल याचा विचार करण्यास मला त्रास होत नाही. जर आपण कधीच भेटलो नसतो तर कसं झालं असतं याचा विचार करणं मला आणखी वाईट वाटतं.

एखादी व्यक्ती आपल्या आयुष्यात किती महत्त्वाची आहे हे आपल्याला केवळ तेव्हाच कळते जेव्हा आपण त्यापासून फार दूर गेलो/हरवलो असावे.

दुःख न करता आयुष्य कंटाळवाणे झाले. ती मला पुन्हा आशा आणि धैर्य देते.

मी तुझ्या उपस्थितीत हसलो तरीही माझे हृदय तुझ्यासाठी रोज रडत आहे. माझे डोके खूप रिक्त आहे. मी आता करू शकत नाही.

तू कुठे आहेस?

मी इतका हट्टी होतो?

की आम्ही दोघेही आहोत?

प्रत्येक गोष्टीत तू तिथे होतीस/होतास. छान आणि वाईट वेळ जे मला वेदना आणि दु:ख देईल. पण रडू नको, हसणे देखील यात होत नाहीये मला.

मला माझ्या मनात वाटत. प्रेम – ती येते आणि जाते. कधीकधी ती तिथेच असते, कधी उडून जाते.

अश्रू आपल्या आत्म्यात खोलवर राहणारी वेदना व्यक्त करतात. जेव्हा शब्द पुरेसे नसतात आणि कृती काही करत नाहीत. मी फक्त रडू शकतो. मला तुझी खूप आठवण येते. कोण माहित आहे, कदाचित आम्ही एकमेकांसाठी आहोत?

जर एखादा माणूस तुम्हाला रडवत असेल तर तो त्याच्या योग्य नाही. कारण जर त्याने तुमच्यावर प्रेम केले असेल तर तसे कधीही झाले नसते.

केवळ लढा न देणाऱ्यांचा पराभव झाला आहे.

तुझ्यासाठी माझे अश्रू समुद्रासारखे आहेत. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो म्हणून मी हसत नाही.

तुझी आठवण येते, फक्त तुझ्याबरोबर राहायचे आहे. माझे हृदय – हे कायमचे तुझे आहे

तू परत ये ना…..मला तुझी खुप आठवण येतीय……

तुझाच प्रियकर…

Love Letter Marathi Kavita

मला माहित नाही तू माझ्या नशिबात आहेस कि नाही

पण तुला देवाकडे मागायला खूप आवडते…♡♡

माहित नाही मला हक्क आहे कि नाही

पण तुझी काळजी करायला खूप आवडते…♡♡

तुझ्यावर प्रेम करणे बरोबर आहे कि नाही मला माहित नाही

पण तुझ्यावर प्रेम करायला खूप आवडते…♡♡

कधी आपण सोबत असु किवा नसू

पण हे स्वप्न पाहायला खूप आवडते… ♡♡

तू माझी आहेस कि नाहीस माहित नाही

पण तुला माझी म्हणायला खूप आवडते…♡♡

मनालाही समजावलय तू माझी नाही

पण त्यालाही आता तुझ्याचसाठी धडधडायला खूप

आवडते…♡♡

Love Letter Marathi Shayari | Love Letter Quotes Marathi

मला तुझी तितकीच गरज आहे,

जितकी हृदयाला ठोक्यांची.

बघताच ज्याला भान हरवते,
समोर नसला की बेचैन मन होते
आठवणीच त्याच्या मग विश्व बनते यालाच
म्हणतात प्रेम कदाचित,
ज्याच्याविना आयुष्य थांबते…

प्रेम समोरची व्यक्ति आपली होणार नाही है
आपल्याला माहीत असतानाही तीच्यावर
वेड्यारखं प्रेम करणे म्हणजे खरं प्रेम..

आशा आहे की आम्ही दिलेल्या माहितीचा आपल्याला नक्कीच फायदा होईल. जर आपणास आमच्याद्वारे दिलेली माहिती आवडत असेल तर कृपया आपल्या मित्रांसह आणि कुटूंबासह नक्की Share करा.

आपल्याला या माहितीशी संबंधित कोणती मदत हवी असल्यास कृपया आपला प्रश्न खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि आपल्याला इतर कोणत्याही विषयावर मराठी माहिती हवी असल्यास आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये विचारा.

अधिक वाचा :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *