Home » वैचारिक लेखन निबंध मराठी । Vaicharik Nibandh In Marathi । Vaicharik Lekhan In Marathi
Vaicharik Nibandh Topics In Marathi

वैचारिक लेखन निबंध मराठी । Vaicharik Nibandh In Marathi । Vaicharik Lekhan In Marathi

Vaicharik Nibandh Lekhan In Marathi म्हणजे वैचारिक लेखन निबंध मराठी मध्ये इथे विषय (Topics) मी तुम्हाला उपलब्ध करून देत आहे.

वैचारिक लेखन निबंध मराठी | Vaicharik Nibandh Lekhan In Marathi

वैचारिक निबंध म्हणजे वैचारिक पातळीवरील लेखन केलेला निबंध. अशा प्रकारच्या निबंधांमध्ये एखाद्या महत्वाच्या विषयावर चहुबाजुंनी विचार केला जातो.

वैचारिक निबंधाचे स्वरुप :

यात एखादा महत्वाचा विषय मांडला जातो मग त्याचा दोन्ही पदधतीने म्हणजेच सकारात्मक तसेच नकारात्मक पदधतीने तसेच पहिल्या व्यक्तीच्या बाजुने, दुसरी व्यक्तीच्या बाजुने विचार केला जातो. मग शेवटी दोन्ही पक्षाचे मुददे उदाहणासहित मांडुन झाल्यावर कोणत्याही एका बाजुचे समर्थन करीत समोरच्या विरूदध म्हणजेच दितीय पक्षाचे मत खोडुन काढायचे असते. आणि मग एक शेवटचा निष्कर्ष अशा प्रकारच्या निबंधामध्ये काढला जात असतो. म्हणुन अशा प्रकारच्या निबंधाला विचारप्रधान, चिंतनपर, समस्याप्रधान, चर्चात्मक निबंध असे देखील म्हटले जात असते.

अशा प्रकारचे निबंध हे स्पर्धा परिक्षा तसेच महाविद्यालयीन परिक्षेत विचारले जात असतात.

वैचारिक निबंध मराठी विषय । Vaicharik Nibandh Topics In Marathi

Sr. No Vaicharik Nibandh Topics List In Marathi
1मोबाईल शाप की वरदान निबंध मराठी, मोबाईल चे फायदे व तोटे मराठी निबंध, मोबाईलचे फायदे तोटे निबंध मराठी, मोबाईलचे फायदे व तोटे निबंध मराठी
2भ्रमणध्वनी शाप की वरदान निबंध मराठी
3आत्मनिर्भर भारत काळाची गरज निबंध मराठी, आत्मनिर्भर भारत निबंध मराठी
4विज्ञान शाप की वरदान मराठी निबंध, विज्ञान एक वरदान निबंध मराठी, विज्ञान काळाची गरज निबंध, विज्ञान तंत्रज्ञान काळाची गरज निबंध, विज्ञान शाप की वरदान मराठी निबंध लेखन
5शिक्षण संख्यात्मक हवे की गुणात्मक मराठी निबंध
6कोरोनाने जगाला काय शिकवले मराठी निबंध
7प्लास्टिक चे फायदे व तोटे मराठी निबंध
8तंत्रज्ञान शाप की वरदान
9इंटरनेट शाप की वरदान, इंटरनेट शाप की वरदान निबंध मराठी
10यंत्र शाप की वरदान मराठी निबंध
11ऑनलाइन शिक्षणाचे फायदे व तोटे निबंध मराठी
12ऑनलाइन शिक्षण शाप की वरदान निबंध मराठी
13भ्रष्टाचार एक भीषण समस्या, भ्रष्टाचार एक समस्या निबंध मराठी, भ्रष्टाचार वर निबंध मराठी
14संगणक शाप की वरदान मराठी निबंध वैचारिक लेखन , संगणक शाप की वरदान मराठी निबंध
15सोशल मीडिया शाप की वरदान मराठी निबंध
16प्रदूषण एक गंभीर समस्या मराठी निबंध, प्रदूषण एक समस्या मराठी निबंध लेखन, प्रदूषण एक समस्या या विषयावर तुमचे विचार लिहा
17कोरोना शाप की वरदान निबंध
18ऑनलाईन शिक्षण वैचारिक लेखन, संगणक शिक्षण काळाची गरज मराठी निबंध
19वैचारिक लेखन उदास शेतकरी
20वैचारिक लेखन विज्ञान शाप की वरदान
21वैचारिक लेखन भ्रमणध्वनी फायदे आणि तोटे, भ्रमणध्वनी फायदे आणि तोटे निबंध
22वैचारिक लेखन आजचे चित्रपट, आजचे चित्रपट मराठी निबंध, आजचे चित्रपट वैचारिक लेखन
23वैचारिक लेखन ग्रामीण सहजीवन
24वैचारिक लेखन मी माझ्या देशाचा नागरिक, मी माझ्या देशाचा जबाबदार नागरिक मराठी निबंध, मी माझ्या देशाचा नागरिक निबंध in marathi, मी माझ्या देशाचा नागरिक मराठी निबंध, मी माझ्या देशाचा नागरिक मराठी वैचारिक निबंध, मी माझ्या देशाचा नागरिक वैचारिक लेखन
25वैचारिक निबंध तंत्रज्ञानाची किमया, तंत्रज्ञानाची किमया निबंध मराठी, तंत्रज्ञानाची किमया मराठी निबंध 12वी, तंत्रज्ञानाची किमया मराठी निबंध वैचारिक, तंत्रज्ञानाची किमया वैचारिक निबंध
26वैचारिक लेखन वेळेचे महत्व, वेळेचे महत्व निबंध इन मराठी, वेळेचे महत्व निबंध मराठी, वेळेचे महत्व वैचारिक लेखन
27वैचारिक लेखन वाचाल तर वाचाल
28वैचारिक लेखन चला खेड्यांकडे, वैचारिक लेखन चला खेड्याकडे
29वैचारिक लेखन आई एक महान दैवत, आई एक महान दैवत मराठी निबंध
30वैचारिक लेखन आपले आरोग्य आपल्या हाती
31वैचारिक लेखन पाणी आडवा पाणी जिरवा, पाणी अडवा पाणी जिरवा निबंध मराठी, पाणी अडवा पाणी जिरवा वैचारिक लेखन,
32वैचारिक लेखन भारत माझा देश आहे, भारत माझा देश आहे निबंध मराठी, भारत माझा देश आहे या विषयावर तुमचे विचार लिहा, भारत माझा देश आहे वैचारिक लेखन मराठी, माझा देश निबंध मराठी 8वी, माझा भारत देश निबंध मराठी, माझा भारत देश निबंध लेखन मराठी
33वैचारिक लेखन इंटरनेट चे महत्व
34वैचारिक लेखन कोरोनाचा विस्फोट
35वैचारिक लेखन कोरोना जागतिक संकट
36वैचारिक लेखन कोरोना महामारी
37वैचारिक लेखन ग्रामीण जीवनातील स्नेहभाव, ग्रामीण जीवन निबंध मराठी, ग्रामीण जीवन वैचारिक लेखन मराठी, वैचारिक लेखन : ग्रामीण जीवन * ग्रामीण जीवनातील स्नेहभाव * अडीअडचणीत मदत
करणे * मुलांपासून थोरांपर्यंत एकोपा * परस्पर संबंधाचे स्वरूप * ग्रामीण
भागातील उणीवा * एकोप्याचा आधार
38वैचारिक लेखन संगणक काळाची गरज, संगणक काळाची गरज निबंध मराठी, संगणक काळाची गरज या विषयावर तुमचे विचार लिहा, संगणक काळाची गरज वैचारिक निबंध, संगणक काळाची गरज वैचारिक लेखन
39वैचारिक लेखन पाणी वाचवणे काळाची गरज, पाणी वाचवणे काळाची गरज निबंध मराठी, पाणी वाचवणे काळाची गरज निबंध लेखन, पाणी वाचवणे काळाची गरज मराठी निबंध, पाणी वाचवणे काळाची गरज या विषयावर तुमचे मत लिहा, पाणी वाचवणे काळाची गरज या विषयावर तुमचे विचार लिहा, पाणी वाचवणे काळाची गरज वैचारिक निबंध लेखन, वैचारिक लेखन पाणी वाचवणे काळाची गरज या विषयावर तुमचे विचार लिहा
40वैचारिक लेखन प्लास्टिक बंदी काळाची गरज, प्लास्टिक बंदी काळाची गरज निबंध मराठी
41वैचारिक लेखन जल साक्षरता अभियान, जल साक्षरता निबंध मराठी, जल हेच जीवन निबंध
42वैचारिक लेखन जबाबदार नागरिक, जबाबदार नागरिक निबंध मराठी
43वैचारिक लेखन झाडे लावा झाडे जगवा, झाडे लावा झाडे जगवा वैचारिक लेखन, झाडे लावा झाडे जगवा मराठी निबंध
44वैचारिक लेखन झाडे लावा देश वाचवा, झाडे लावा देश वाचवा निबंध मराठी, झाडे लावा देश वाचवा निबंध लेखन, झाडे लावा देश वाचवा वैचारिक निबंध, झाडे लावा देश वाचवा वैचारिक लेखन
45वैचारिक लेखन झाडांचे महत्त्व, झाडांचे महत्त्व निबंध, झाडाचे महत्व निबंध मराठी
46वैचारिक लेखन दूरदर्शन शाप की वरदान, दूरदर्शन शाप की वरदान मराठी निबंध
47वैचारिक लेखन पाणी हेच जीवन, पाणी हेच जीवन निबंध मराठी, पाणी हेच जीवन वैचारिक लेखन
48वैचारिक लेखन पाणी टंचाई
49वैचारिक लेखन पर्यावरणाचे महत्त्व
50वैचारिक लेखन बेकारी एक गंभीर समस्या, बेकारी एक गंभीर समस्या मराठी निबंध
51भ्रमणध्वनी शाप की वरदान वैचारिक लेखन
52वैचारिक लेखन मोबाईल आणि आपण
53भारत देश महान निबंध मराठी, भारत देश महान निबंध मराठी 8th,
54वैचारिक लेखन मेरा भारत महान, मेरा भारत महान निबंध मराठी
55वैचारिक लेखन युग संगणकाचे, युग संगणकाचे nibandh in marathi, युग संगणकाचे निबंध मराठी, संगणक युग निबंध मराठी
56वैचारिक लेखन लोकसंख्या वाढ एक समस्या, लोकसंख्या वाढ एक समस्या निबंध, लोकसंख्या वाढ एक समस्या वैचारिक लेखन
57वैचारिक लेखन लोकसंख्या वाढ
58वैचारिक लेखन व्यायामाचे महत्त्व, व्यायामाचे जीवनातील महत्त्व निबंध, व्यायामाचे फायदे व तोटे, व्यायामाचे फायदे निबंध, व्यायामाचे महत्त्व निबंध मराठी
59वैचारिक लेखन वृक्ष संवर्धन काळाची गरज, वृक्ष लावा देश वाचवा मराठी निबंध, वृक्ष संवर्धन काळाची गरज निबंध मराठी, वृक्ष संवर्धन काळाची गरज निबंध लेखन, वृक्ष संवर्धन काळाची गरज वैचारिक लेखन, वृक्ष संवर्धन निबंध मराठी
60वैचारिक लेखन वसुंधरा संवर्धन काळाची गरज
61वैचारिक लेखन वाचनाचे महत्व, वाचनाचे फायदे निबंध, वाचनाचे महत्व निबंध मराठी, वाचाल तर वाचाल निबंध लेखन मराठी, वाचाल तर वाचाल निबंध मराठी, वाचाल तर वाचाल वैचारिक लेखन
62वैचारिक लेखन वेळेचे महत्त्व
63वैचारिक लेखन शालेय जीवनातील खेळाचे महत्त्व, खेळाचे महत्व निबंध, जीवनात खेळाचे महत्व मराठी निबंध, शालेय जीवनात खेळाचे महत्व मराठी निबंध
64वैचारिक लेखन श्रमाचे महत्व, श्रमाचे महत्व निबंध मराठी
65शिक्षण विषयक वैचारिक लेखन
66वैचारिक लेखन स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष समानता काळाची गरज मराठी निबंध, स्त्री पुरुष समानता निबंध मराठी
67वैचारिक लेखन स्वच्छतेचे महत्व, जीवनातील स्वच्छतेचे महत्व निबंध, स्वच्छता काळाची गरज निबंध मराठी, स्वच्छतेचे महत्व निबंध मराठी मधे, स्वच्छतेचे महत्व निबंध मराठीत, स्वच्छतेचे महत्व मराठी निबंध लेखन
68वैचारिक लेखन स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत आजची गरज निबंध, स्वच्छ भारत सुंदर भारत निबंध मराठीत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत निबंध मराठी, स्वच्छ भारत सुंदर भारत निबंध लेखन मराठी
69स्वच्छ भारत अभियान मराठी निबंध
70वैचारिक लेखन स्वच्छ पाणी आजची गरज
71वैचारिक लेखन स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव निबंध मराठी, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निबंध इन मराठी, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निबंध मराठी 2022
72आजची स्त्री मराठी निबंध, स्त्री शिक्षण काळाची गरज मराठी निबंध
73इंटरनेट चे फायदे मराठी निबंध, इंटरनेट चे फायदे व तोटे मराठी निबंध,
74ऑनलाइन शिक्षण निबंध मराठी, ऑनलाईन शिक्षण काळाची गरज निबंध
75ग्रामीण जीवनातील समस्या मराठी निबंध
76वैचारिक लेखन ग्रामीण सहजीवन, ग्रामीण सहजीवन निबंध मराठी, ग्रामीण सहजीवन वैचारिक लेखन मराठी, चला खेड्याकडे वैचारिक लेखन मराठी
77जागतिक साक्षरता दिन
78ज्ञानाचे महत्व निबंध मराठी
79पाणी वाचवा जीवन वाचवा वैचारिक लेखन, पाणी वाचवा निबंध मराठी, वैचारिक लेखन पाणी वाचवा जीवन वाचवा, वैचारिक लेखन पाणी हेच जीवन
80पाणी वाचवा पाणी जिरवा निबंध
81भारतीय शेतकरी निबंध
82युग तंत्रज्ञानाचे निबंध मराठी
83व्यवसाय शिक्षणाकडे चला निबंध मराठी
84शिक्षण काळाची गरज निबंध
85संगणक साक्षरता काळाची गरज निबंध मराठी, संगणकाचे फायदे व तोटे निबंध मराठी
86साक्षरतेचे महत्व मराठी निबंध

FAQ On Vaicharik Nibandh Lekhan In Marathi

वैचारिक मराठी निबंधाचा प्रारंभ कोणी केला?

बाळशास्त्री जांभेकर, भाऊ महाजन, लोकहितवादी, महादेव गोविंद रानडे, महादेव मोरेश्वर कुंटे, दादोबा पांडूरंग, स. म. दीक्षित, भारकर दामोदर पाळंदे, विश्वनाथ नारायण मंडलिक, गोविंद नारायण माडगावकर, विष्णुबुवा ब्रह्मचारी, बाबा पदमनजी, जोतीराव फुले, विष्णु परशुरामशास्त्री पंडित इत्यादिकांनी वैचारिक मराठी निबंधाचा प्रारंभ केला.

विचारांची सुसूत्र मांडणी करणाऱ्या निबंध ला काय म्हणतात?

विचारांची सुसूत्र मांडणी करणाऱ्या निबंध ला वैचारिक लेखन म्हणतात.

आशा आहे की आम्ही दिलेल्या या वैचारिक लेखन निबंध मराठी माहितीचा आपल्याला नक्कीच फायदा होईल. जर आपणास आमच्याद्वारे दिलेली निबंध आवडत असेल तर कृपया आपल्या मित्रांसह आणि कुटूंबासह नक्की Share करा.

आपल्याला या Vaicharik Nibandh Lekhan In Marathi माहितीशी संबंधित कोणती मदत हवी असल्यास कृपया आपला प्रश्न खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि आपल्याला इतर कोणत्याही विषयावर मराठी निबंध हवा असल्यास आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये विचारा.

अधिक वाचा :

मुख्य पृष्ठ (Home Page) येथे क्लिक करा