Handheld Sign

मराठी विरामचिन्हे व त्यांची नावे

. , ; : ' " ! ^ ? < >

पुर्णविराम [ . ]

फुल स्टाँप  (Full Stop)

अर्धविराम [ ; ]

सेमी कोलन (Semicolon)

अपुर्णविराम [ : ]

कोलन (Colon)

स्वल्पविराम [ , ]

काँमा  (Comma)

उदगारवाचक चिन्ह [ ! ]

एक्सलेमेशन मार्क (Exclamation mark)

प्रश्नार्थक चिन्ह [ ? ]

क्वेशन मार्क  (Question Mark)

संयोग चिन्ह [ - ]

हायफन  (Hyphen)

अवतरण चिन्ह ["]

Quotation Mark

विरामचिन्हे मराठी विषयी अधिक वाचण्यासाठी

Arrow
Woman Reading 02